Francis IdeNational C.S.O. 21-22
cso@roundtable.be
  • Sandwich Project

  • Payresq

  • Golden fleece

  • 4 Clubs 1 Vision

Sandwich Project

Elk jaar de RTB organiseert op het niveau van de Tafels een gezamenlijke actie, genoemd ‘Sandwich-actie’.

De Sandwich-actie bestaat erin de maaltijden van een vergadering te vervangen door sandwiches. Het normale bedrag van een maaltijd wordt gestort aan een speciaal fonds voor ‘Sandwich-actie’.  Dit fonds is bestemd om een filantropisch of sociaal werk te helpen dat een ‘nationale actie waardig’ is. Iedere Tafel kan aldus (ten persoonlijken titel of in samenwerking met andere Tafels) de nodige gelden bekomen om hun eigen community service of een andere buitengewone community service te steunen. Deze community service zal iedere garantie moeten geven qua continuïteit, zowel in eigen belang als in het belang van de   promotor Tafel(s).

Deze vergadering zal plaats hebben voor de 10e statutaire vergadering (eind oktober of iets later) in het gewone lokaal of ergens anders, zoals het voor het  Tafelbestuur het best past, mits hiervan tenminste30 dagen op voorhand kennis te geven bij middel van het Tafelrapport; het gaat hier immers om een statutaire vergadering.

Het bedrag geïnd per lid en per maaltijd is vastgelegd op 23,00 € voor alle Tafelen. Iedere Tafelaar betaalt zijn bijdrage, of hij aanwezig is of niet.

Iedere Tafel of groep van Tafels mag een voorstel indienen. Het project zal aan de RTB voorgesteld worden en naar waarde geschat worden. De projecten moeten ten laatste op 30 oktober binnen zijn. De weerhouden projecten zullen aan de leden van de RTB voorgesteld worden ten laatste tegen 31 december.

Iedere Tafel zal tijdens een statutaire vergadering beslissen voor welk project(en) ze op de AGM zal stemmen. Tijdens de stemming van de AGM is het mogelijk dat alle projecten worden weggestemd.

Het aldus geïncasseerde geld zal volledig worden betaald of volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel voor werk (en) waarvan de keuze is gemaakt tijdens de laatste AGM.  Een rapport, waarin de realisatie wordt toegelicht, zal aan de RTB voorgesteld worden door de promotor Tafel(s).

Peyresq

Elk jaar biedt RTB alle tafels om deel te nemen aan een operatie genaamd ‘Peyresq Operatie’. Operatie Peyresq maakt het mogelijk dat een tafel (of meerdere bijbehorende tafels) een vereniging begeleiden die zorgt voor jonge mensen in moeilijkheden in het dorp Peyresq of op een andere plaats in België of elders.

Het doel van deze operatie is om vastgelopen jongeren in staat te stellen de context van hun leven een paar dagen te veranderen en nieuwe waarden te ontdekken op basis van een gezonder leven in de frisse lucht. De actie is ook bedoeld om het imago van de Ronde Tafel in België te bevorderen door een minder bevoorrechte bevolking te helpen.

Tafels die willen rennen voor de Peyresq-operatie van het jaar moeten zich binnen dertig dagen na de AGM van de RTB aanmelden bij het Nationaal Comité en zullen kunnen vechten tegen van tabellen de redenen die hen motiveren om deel te nemen aan het project.

De verkiezing zal plaatsvinden tijdens de mi-AGM om de voorbereiding van de reis mogelijk te maken die zal plaatsvinden in augustus van het volgende jaar. Elke tabel in een wettelijke vergadering bepaalt welk project / welke projecten in de tussentijdse AGM worden ondersteund. Bij het stemmen tijdens de mi-AGM bestaat de mogelijkheid om alle projecten af te wijzen.

Een verslag van het verblijf zal door de Promotor Tables aan de ASBL worden gepresenteerd tijdens de volgende mi-AGM.

Veel geluk !

4 Clubs 1 Vision

Deze organisatie heeft tot doel de samenwerking tussen Ladies Circle, Agora, Round Table Belgium en 41 Clubs te bevorderen, dit met in eerste instantie het oog op rekrutering. Er wordt tevens naar gestreefd om gezamenlijk een activiteit of project te organiseren.

Deze nationale vereniging anticipeert ook op de legale verplichting, die voorziet in een verplicht gemengd lidmaatschap (vrouwen en mannen) van clubs.

Christmas in a Box

Jaarlijks verzamelen wij voor “Christmas in a Box” geschenken in de vorm van schoenendozen. Deze geschenkdozen zijn bestemd voor de daklozen en minderbedeelden in onze samenleving.
Iedere club kent wel een sociale organisatie die een Kerstfeest organiseert, en als elk lid van 4C1V een pakketje maakt, toveren wij allemaal een glimlach op iemands gezicht aan het einde van het jaar. Iedere doos is belangrijk. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op een teken van solidariteit en vrijgevigheid.
Als jullie club geen sociale organisatie om te ondersteunen kennen, dan kunnen de geschenkdozen aan de Samaritanen, de Restos du Cœur of de OCMW in uw regio gegeven worden. Deze kunnen dan binnengebracht worden op de verschillende inzamelpunten van 1 tot en met 22 december
https://www.shoe-box.be/nl/inzamelplaatsen Denk er wel aan om hen van uw komst te verwittigen.

Gebruiksaanwijzing X-mas In a Box

Iedere schoendoos moet een tiental artikelen bevatten. Dit gaat om voedingswaren en/of drank (alcoholvrij in blikjes die gemakkelijk geopend kunnen worden (zonder blikopener) en klaar zijn om gebruikt te worden (let erop dat de voedingswaren niet kunnen bederven en niet opgewarmd moeten worden), en/of speelgoed, snoepgoed, met een leuk wenskaartje. Verpak de dozen vervolgens als kerstgeschenk met de vermelding meisje/jongen (in het geval van speelgoed), de leeftijd van het kind en volwassen man/vrouw.

Verdere informatie betreffende de actie “Christmas in a Box” is te vinden op de volgende website: www.shoe-box.be .

Onze “Christmas in a Box” wordt gezamenlijk georganiseerd door de Agora Club Belgium, de Ladies Circle Belgium, Round Table Belgium en de 41 Clubs Belgium.

Aarzel niet om net zoals vorig jaar foto’s te nemen van jullie dozen en deze te versturen naar jullie nationale secretaresse, zodat ze op Facebook kunnen gepubliceerd worden.

Dit is een laagdrempelig project, waarvoor wij geen geld vragen. Het is de geste die telt!

Verdeling van warme maaltijden

Het hele jaar door, elke dinsdagavond, bedelen wij een maaltijd voor daklozen.

Er bestaan 2 formules om dit project te steunen:

  • 50 € (of meer ;-)) om de actie financieel te steunen,
  • 250€ om maaltijden uit te delen ter plaatse

bedrag te storten op de rekening BE19 3630 9501 8412
Modaliteiten: Afspraak om 19u30 aan de uitgang van de metro Kruidtuin in Brussel, de verdeling eindigt om +/- 21u.
Gelieve een geschikte datum te vinden in de 2 Doodles die bestaan (link te vinden op de Facebook-pagina van 4 Clubs 1 Vision) en contacteer Xavier Velghe met de melding van het aantal aanwezige personen en we organiseren het nodige.