Over Round Table Belgium

Doel Van Round Table

De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen

Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.

Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.

De uitstraling der vereniging doorheen de wereld begunstigen.

De vereniging verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten, waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselitisme verboden is.

Ons Logo

De benaming “Ronde Tafel” werd overgenomen uit de fameuze rede van de Prins van Wales, die de jonge mannen opriep om “rond een tafel” te gaan vergaderen. En zonder de minste allusie op de Ridders van de Ronde Tafel, wat sommigen wel zouden geneigd zijn te denken. Bij de keuze van ons kenteken, zou een toevallige samenloop van omstandigheden Koning Artur en zijn koene ridders toch in verband met onze beweging brengen. Als eerste kenteken had Tafel Norwich een kleine ronde tafel gekozen, bruin van kleur, met één enkele poot die langs 3 steunpunten het blad steunde. Maar op de Algemene Vergadering van 1929 werd dit embleem, omwille van zijn gebrek aan originaliteit en aan stijl, voorgoed vervangen. Op voorstel van Neville Headon van RT Manchester, werd een nieuw embleem aangenomen, het werd een lichtjes aangepaste tekening naar een houten schijf, die nu nog in de ridderzaal van het kasteel van Winchester opgehangen is. En zo is ons embleem geadopteerd en overgenomen door de RTI!

De Ronde Tafel in België

Voor ons land begint het Tafelavontuur in maart 1947, als Jacques Gilles, tijdens een zakenreis in Engeland, uitgenodigd wordt op een vergadering van Liverpool 8. De plaatselijke voorzitter, Ben Woolfenden, die weldra voorzitter zou worden eerst van de RTBI en dan van de WoCo, stelde Jacques Voor om de Ronde Tafel in België op te richten. In de loop van de daaropvolgende winter vormde zich een kleine kern in Brussel, onder de actieve belangstelling van O. Wiemijer, stichtend voorzitter van de Tafel van Rotterdam. Op 19 maart 1948 hielden 10 kandidaten de vormingsvergadering.

Het eerste comité werd gevormd in September 1948 met Marcel Rymenant als voorzitter, en Jacques Gilles als de onvermoeibare secretaries. Dank zij de veelvuldige contacten met buitenlandse Tafels, kon spoedig overgegaan worden tot de keure-overhandiging op 24 september 1949. De plechtigheid had een uitgesproken international cachet door de aanwezigheid van het “van het” op international niveau in Tafelverband. Om slechts de belangrijkste te noemen : Ben Woolfenden, WoCo voorzitter; Erik Emborg, RTI voorzitter; Hans Wakkie, voorzitter RT Nederland; Henk Bruna, stichter van de Nederlandse Ronde Tafel; G. Arnback, afgevaardigde van de Zweedse Ronde Tafel; en een talrijke groep engelse en nederlandse tafelaars!

Gespiegeld aan de tekst van de nederlandse Tafelronde, warden de statuten opzettelijk eenvoudiger gehouden dan de statuten van RTBI. De algemene bepalingen stelden een eventuele integratie van het Groothertogdom Luxemburg in het vooruitzicht, en beperkten het aantal leden per Tafel tot 40. Het engels kenteken werd lichtjes gewijzigd : de roos in het midden werd vervangen door het Gulden Vlies, naar de in 1429 door de toenmalige vorst Filips de Goede ingestelde orde. Tafel Anvers 2 werd gecharterd op 25 februari 1950 mat als voorzitter Walter Heinz, die zich nadien ging ontpoppen tot het eeste, laat staan grootste, monument dat RTB tot heden kende.

De algemene stichtingsvergadering van de RTB had plaats op 6 mei 1950.