De Ronde Tafel in België

Voor ons land begint het Tafelavontuur in mart 1947, als Jacque Gilles, tijdens een zakenreis in Engeland, uitgenodigd wordt op een vergadering van Liverpool 8. De plaatselijke voorzitter, Ben Woolfenden, die weldra voorzitter zou worden eerst van de RTBI en dan van de WoCo, stelde Jacques Voor om de Ronde Tafel in België op te richten. In de loop van de daaropvolgende winter vormde zich een kleine kern in Brussel, onder de actieve belangstelling van O. Wiemijer, stichtend voorzitter van de Tafel van Rotterdam. Op 19 maart 1948 hielden 10 kandidaten de vormingsvergadering.

Het eerste comité werd gevormd in September 1948 met Marcel Rymenant als voorzitter, en Jacques Gilles als de onvermoeibare secretaries. Dank zij de veelvuldige contacten met buitenlandse Tafels, kon spoedig overgegaan worden tot de keure-overhandiging op 24 september 1949. De plechtigheid had een uitgesproken international cachet door de aanwezigheid van het “van het” op international niveau in Tafelverband. Om slechts de belangrijkste te noemen : Ben Woolfenden, WoCo voorzitter; Erik Emborg, RTI voorzitter; Hans Wakkie, voorzitter RT Nederland; Henk Bruna, stichter van de Nederlandse Ronde Tafel; G. Arnback, afgevaardigde van de Zweedse Ronde Tafel; en een talrijke groep engelse en nederlandse tafelaars!

Gespiegeld aan de tekst van de nederlandse Tafelronde, warden de statuten opzettelijk eenvoudiger gehouden dan de statuten van RTBI. De algemene bepalingen stelden een eventuele integratie van het Groothertogdom Luxemburg in het vooruitzicht, en beperkten het aantal leden per Tafel tot 40. Het engels kenteken werd lichtjes gewijzigd : de roos in het midden werd vervangen door het Gulden Vlies, naar de in 1429 door de toenmalige vorst Filips de Goede ingestelde orde. Tafel Anvers 2 werd gecharterd op 25 februari 1950 mat als voorzitter Walter Heinz, die zich nadien ging ontpoppen tot het eeste, laat staan grootste, monument dat RTB tot heden kende.

De algemene stichtingsvergadering van de RTB had plaats op 6 mei 1950.

Log in